Ver en navegador

ESPAI 150

Inauguració | Inauguración | Opening


DIJOUS 16 DE JUNY DE 2022, 18 a 21h
JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022, 18 a 21h
THURSDAY 16 JUNE 2022, 6 to 9pm

Exposició | Exposición | Exhibition

Del 16 de juny al 8 de juliol de 2022
Del 16 de junio al 8 de julio de 2022
From 16 June to 8 July 2022
 
 
IMÁGENES : MAPA : HORARIO
[CAT]
arquitectura... malgrat Deliri de Nova York
per una arquitectura ecologitzant que necessitem en temps d'emergència ecològica y social.

Delirious New York, (Rem Koolhaas, 1978) és el llibrebiblia que ha instituït tota la pràctica i la teoria de l'arquitectura contemporània, i ha fonamentat dos dels seus enunciats essencials. El primer és que l'única representació possible de l'arquitectura és a través dels edificis; el segon és que l'arquitecte, l’arquitecteestrella, és l'únic capaç d'organitzar espacialment el món. Per a fonamentar aquestes teories van ser exclosos de la història que el llibre construeix sobre Nova York tots els registres de gènere, les diversitats nacionals, la vida dels cossos diferents, o la dels animals, plantes, microorganismes i altres éssers vius, a més de totes les propostes culturals i polítiques alternatives que a finals del segle passat conformaven la vida cultural de la ciutat, i per tant la cultura del món. Les mateixes exclusions sobre les quals han pivotat, fins a molt recentment, gran part de les pràctiques culturals arquitectòniques i urbanes contemporànies, i ha instituït gran part de l'agenda acadèmica per a la docència de l'arquitectura.

L'exposició es desplega entorn de l'arquitectura ecologitzant, la que fa fer ecologies. Una arquitectura que troba un inici inesperat en el text de Federico G. Lorca, Un poeta en Nueva York (1929): “Perquè volem que es compleixi la voluntat de la terra que dona els seus fruits per a tots”.

L'exposició se suma com a pràctica arquitectònica a aquelles arquitectures que ja no parteixen dels enunciats de DNY, explora altres imatges a través del dissens amb el llibre en si, i força altres llenguatges activant la idea d’allò que és ecologitzant, que fa fer ecologies. Les imatges amb les quals es redefineix l'emblemàtica portada dibuixada per Madelon Vriesendorp són: 1_El món té forma de gallina. 2_Long Island viu a les plantilles de dibuix cremades. 3_El meu cor tindria la forma d'una sabata si a cada poble hi hagués una sirena. 4_La natura és la consagració de la llibertat. 5_Motxilla per a portar l'Ego-Deliri. 6_L'origen de la dissidència i la fuga cap a una pràctica ecologitzant. I el vídeo arquitectura... malgrat deliri de Nova York.

+ info

[ES]
arquitectura... a pesar de Delirio de Nueva York
por una arquitectura ecologizante que necesitamos en tiempos de emergencia ecológico-social.

Delirious New York, (Rem Koolhaas, 1978) es el librobiblia que ha instituido toda la práctica y la teoría de la arquitectura contemporánea, y ha fundamentado dos de sus enunciados esenciales. El primero es que la única representación posible de la arquitectura es a través de los edificios; el segundo es que el arquitecto, el arquitectoestrella, es el único capaz de organizar espacialmente el mundo. Para fundamentar estas teorías fueron excluidos de la historia que el libro construye sobre Nueva York todos los registros de género, las diversidades nacionales, la vida de los cuerpos distintos, o la de los animales, plantas, microorganismos y otros seres vivos, además de todas las propuestas culturales y políticas alternativas que a finales del siglo pasado conformaban la vida cultural de la ciudad, y por ende la cultura del mundo. Las mismas exclusiones sobre las que han pivotado, hasta muy recientemente, gran parte de las prácticas culturales arquitectónicas y urbanas contemporáneas, y ha instituido gran parte de la agenda académica para la docencia de la arquitectura.

La exposición se despliega en torno a la arquitectura ecologizante, la que hace hacer ecologías. Una arquitectura que encuentra un inicio inesperado en el texto de Federico G. Lorca, Un poeta en Nueva York (1929): “Porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos”.

La exposición se suma como práctica arquitectónica a aquellas arquitecturas que ya no parten de los enunciados de DNY, explora otras imágenes a través del disenso con el libro en sí, y fuerza otros lenguajes activando la idea de lo ecologizante, lo que hace hacer ecologías. Las imágenes con las que se redefine la emblemática portada dibujada por Madelon Vriesendorp son: 1_El mundo tiene forma de gallina. 2_Long Island vive en las plantillas de dibujo quemadas. 3_Mi corazón tendría la forma de un zapato si en cada aldea hubiera una sirena. 4_La naturaleza es la consagración de la libertad. 5_Mochila para llevar el Ego-Delirio a cuestas. 6_El origen de la disidencia y la fuga hacia lo ecologizante. Y el video arquitectura... a pesar de delirio de Nueva York.

+ info

 
 
Carrer Verdi, 152
08012 Barcelona
T 934 151 801

http://www.h2o.es
Unsubscribe from this list : Subscribe to this list